03- Sep2019
Par: Hemen
1723 Views

Participez à la création du CLEFE ÜTHÜRRIA en Soule !

Participez à la création d’un nouveau fonds d’épargne solidaire qui sera mis à disposition de femmes créatrices d’activités et contribuera à la création ou la consolidation d’emplois en Soule.
Le CLEFE ÜTHÜRRIA sera le 10ème créé en Soule. Depuis 1998 les 9 CLEFE créés en Soule ont permis de rassembler 319 épargnants et de prêter de 151.733 € à 52 entrepreneuses, lesquelles ont permis de générer 67 emplois.

Parte har ezazue Xiberoan ÜTHÜRRIA izeneko CLEFE-n sortzen !
Parte har ezazue Xiberoko enpleguak emendatzeko xedez, lantegiak sortuko dituzten emazteak laguntzeko elkartasun kutxa berri baten altxatzen.
Xiberoko 10.a izanen da ÜTHÜRRIA EETAK-Clefa. 1998 urtetik 9 EETAK sortuak izan dira Xiberoan. 319 aurrezkilari bilduz 151.733 € prestatuak izan dira 52 ekintzaile emazteei, 67 emplegu sortuz. 
Categories: