urria 2022

05- Urr2022
Par: Hemen
393 Views

HEMEN eko Lan eskaintza

Martxan diren eta etorriko diren egitasmoen bururatzeko, HEMENek bere talde iraunkorra indartu behar du.

Animatzaile bat bilatzen dugu abiatu ditugun sailetan parte hartzeko, Hemen osatzen duten enpresen sarea bultzatzeko, eta ekintza berriak bururatzeko gure partaideekin (ALB, AN, etab).

Lanpostua 2023ko urtarriletik aitzina bete behar da.

Zure inguruan interesatua izan daitekeen eta HEMENen filosofiarekin bat datorrela iruditzen zaizun pertsona bat ezagutzen baduzu, ez izan zalantzarik hari buruz hitz egiteko eta hautagai izateko esateko.

Eskaintza osoa ikus dezakezu hemen.

Hautagaitzak 2022ko urriaren 30erako dira.

05- Urr2022
Par: Hemen
361 Views

Eusko Barter, Euskal Herriko enpresen arteko loturak sortzeko asmo handiko proiektua

Zaila da etorkizuna iragartzea, baina, zoritxarrez, hipotesia egin daiteke gehiegi okertu gabe, krisi ekonomiko handi bati aurre egingo diogula. Nazioarteko instantzia ezberdinen aurreikuspenak, bestalde, apur bat ezezkorrak dira. Joera har dezakeen krisi-dinamika horretatik, ondorio gisa, enpresa txiki eta ertainek kreditua lortzeko izan ditzaketen zailtasunak gauzatzen dituzten funtsezko bi elementu aipa daitezke.

Pentsatzekoa da interes-tasak oso baxuak izango direla politika monetario oso interbentzionisten ondorioz. Baina bankuek, ez ordaintzeak biderkatzeko arriskuaren aurrean, kreditua eskuratzeko baldintzak gogortuko dituzte (batez ere kaudimenari dagokionez).

Enpresen egoerari dagokionez, haien fakturazioak nabarmen behera egiten duenetik, inbertsioen itzulketak arazoak dakartza, baina baita ere jarduera korronteen kargen ikuspuntutik bakarrik, hein on batean mantentzea oso zaila izanen zaie. Horrela, enpresek altxortegi arazo handiak izango dituzte.

Testuinguru horretan, Eusko Gidaritza Batzordeak ikerketa bat abian jartzea erabaki du, enpresa arteko kreditu-sistema baten bideragarritasunari buruz: “barter” deritzona ingelesez, edo “B2B” diru-zirkuitua, “business-to-business” moneta.

Sistema hori, nolabait, truke-eragiketa bati dagokio. Horren bidez, enpresa batek ondasun bat lagatzen du edo zerbitzu bat beste bati ematen dio, eta trukean balio bereko beste ondasun edo zerbitzu bat jasotzen du, legezko monetan egindako transakzio batetik igaro gabe. “Barter” baten funtzionamenduaren muina eragiketa guziak erregistratzen dituen konpentsazio mekanismo bati atxikia da, horretarako trukaketa sareari dagokion kontu unitate berezi bat erabiliz (sareko kontu unitatea: UCR).

Prospektiba eta Aldaketa Ekonomikoen Aurrerapenaren Ministerioarteko Poloak (PIPAME) egindako ikerketa baten arabera, enpresen % 65ek interesa izan dezakete. Azpimarratzekoa da, bestalde, lege, kontabilitate eta zerga mailan, enpresen arteko trukaketak guztiz legezkoak direla Frantzian.

“Barter” sistemen bi adibidek lortu dute ospea nazioartean: WIRak Suitzan, eta Sardexak Sardinian. Parte hartzen duten enpresendako, ez da aldez aurretik diruzaintzarik kontratatu behar. Horregatik, horrelako sistemak interesgarriak dira enpresa txiki eta ertainentzat, likidezia arazoak dituztelako edota banku kredituak eskuratzeko zailtasunak dituztelako. Gainera, enpresa arteko kreditu sistema klasiko bati dagokionez, emanak diren kredituen iraupena sarearen funtzionamendu arauen araberakoa da. Hori dela eta, krisi garaian, “barter” kreditu sistemak bi ezaugarri garrantzitsu ditu:

  1. Aktibitatearen birkokatzeko bektore bat da. Adibidez, Sardexen kasuan, Sardiniako merkataritzan saltzen diren tokiko elikagaien proportzioa bikoiztu egingo litzateke, % 16tik % 30era.
  2. Enpresendako erresilientzia tresna bat da, kontraindikazio efektu batekin. Izan ere, WIRaren kasua hartuz gero, agerian gelditzen da enpresa txiki eta ertainek WIRen transakzioa handitzeko joera dutela kredituaren baldintzak okertzen direnean. Ikus dezagun erresilientziaren alderdi hori berriki azpimarratu dela Gordailu eta Kontsignazioen Kutxak SCIC France Barterren jarduerari buruz egin ikerketa baten bidez. Ikerketa horren arabera, kooperatibak proposatutako “bartering” prestazioak “erresilientzia irtenbide garrantzitsua izan dira Covid-19aren osasun krisiak eragindako motelaldi ekonomikoaren ondorioz, enpresa txiki eta ertain gehienek diruzaintzako arazoak baitituzte.

“Barter” sistema baten bideragarritasunari buruzko ikerketa proiektu honen posizionamenduari dagokionez, lehenik ikusten da horrelako sistema baten arrakastaren baldintza garrantzitsu bat enpresen arteko hornidura edota azpikontratazio harremanen sarean datzala. Izan ere, “barter” sarean parte hartzen duten enpresa guztiek bere baitan saltzeko eta erosteko gai izan behar dute. Orduan bi galdera sortzen dira. Lehenik, jakitea ea gaur egun hornikuntza edota azpikontratazio harremanak aski trinkoak diren Ipar Euskal Herri mailan, “barter” sistema baten abiatzea enpresa gutiago batzuentzat garrantzitsua izan dadin. Geroari begira, Ipar Euskal Herri mailan zein den, “barter” sistemaren etorkizuneko garapena sostengatuko lukeen hornikuntza edota azpikontratazio harreman horien dentsifikazio ahalmena zehaztea.

Galdera bikoitz horri dagokionez, ikerketa proiektuak mugaz gaindiko sistema baten bideragarritasuna aztertu nahi du, hastapenetik Ipar eta Hego Euskal Herri mailan egituratuko litzatekeena. Gainera, ikerketa proiektuak irizpide saihestezin gisa ezarri nahi du Euskoaren dinamikarekin “barter” sistema posible baten kontabilitate zorrotza.

Ikerketa proiektua Euskok sortutako  Ikaskuntzako Institutuak, Bihar Institutuak, gidatuko du, unibertsitateko ikertzaileekin elkarlanean: Bordeleko Unibertsitateko Yannick Lung, ekonomia industrialean espezializatua; Milango Bocconiko Unibertsitateko Massimo Amato, ekonomia monetario eta finantzarioko ikertzailea; Mondragon Unibertsitateko Oier Onaindia, MIK (Mondragon Innovation & Knowledge) zentroko Ekonomia eta Finantza sailekoa.

Ikerketa talde hau enpresetatik hurbil dauden egituretan oinarrituko da. Horrela, Ipar Euskal Herriko HEMEN Elkartea eta Hego Euskal Herriko Olatukoop harremanetan jarri dira, proiektu honek, bere ikerketa fasetik, lurraldeko eragileen erreakzioak probatzeko aukera izan dezan: enpresak.

HEMENen ustez, proiektu hau oso berritzailea da, eta egituratzailea ere bai, Euskal Herriaren aldetik enpresen arteko harremanak nabarmen sendotuko baititu.

Gure sareko enpresak galdeginak izanen dira ikerketak aitzin egin ahala…

05- Urr2022
Par: Hemen
436 Views

ETXALDE: Ez jabe, ez alokatzaile, denak biztanle

Hona hemen proiektu berritzaile bat, herritarrek etxebizitzak eskuratu eta merkatu espekulatiboaren atzaparretatik ateratzeko.

Etxebizitza eskuratzea

Populazio hauskorrari bizitegia leuntzen uztea, gozamena lagapen baten bidez, Euskal Herriko itsasertzeko eta bere barneko eremuetako erosketen lokalizatuz.

Landugabeko formakuntza

Okupatzaileei Bizitegien Garbiketan eta auzolanen garapenean laguntzea. Energia positiboko eraikinetara jotzea.

Elkarlan sare baten sortzea

Eredu hori bultzatu. beste kolektibo batzuei beren  egitasmoen  lantzen laguntzea.

Etxalde 2006an sortu zen, denendako etxebizitza leitzeari buruzko gogoeta eginez.

Bizitegi erabilerarendako edo aktibitate mota guziendako. 2007an Etxaldek erosi zituen  12 bizitegi.

Euskal Herriko higiezinen merkatuaren bilakaerak eragile batzuen ostatu hartzeko gaitasuna biziki mugatzen zuela ikusirik, jatorri desberdineko kolektibo eragile bat zen (enpresa txiki eta ertainetako ekintzaileak, irakasleak, etxebizitza sozialeko eragileak, mugazainen profesionalak,

erretiratua,…) gaiari heldu nahi izan dio eta “komunen” printzipioari erantzuteko modu bat proposatu.

Etxeko* belaunaldien arteko banaketa lantzialari gisa, ETXALDE SCICak jabetzaren diseinu berri bat proposatzen du, ongi amankomunean.

* Etxe: bere teilatupean aterbetuak ziren 3 belaunaldi eta okupatzaileek etxearen izena hartzen zuten.

Etxaldek, orduan, ondasunaren jabetza berria darama eta etorkizuneko okupatzaileari dagokio.

Azken hau bere bizitokiaren garbiketaz arduratzen da, bere eraikinean bizi ahal izateko.

Etxaldek, pertsona juridikoak, ondasuna edukitzeari esker, ez da berriz merkatuan ezarri behar bere okupatzaileak hiltzean.

Jabetza pribatua, komunean, higiezinen baloreen linflaziotik babestua da.

Biztanleak salbu daude, beren ondorengoa hautatzeko aukerarekin.

HEMEN elkarteak ETXALDE laguntzen du kooperatibaren egituraketan eta, ondotik, Ipar Euskal Herri osoari buruzko informazio eta atxikitze kanpainen lantzean.

Uda honetan, Boucau herrian ondasun bat eskuratzeko aukera bat jin da atxikitze kanpaina bat abiaraztera behartzen diguna. Horri esker, herritarrek kolektiboki eraikin baten jabe egin beharko dute, eta horrela espekulazio merkatutik atera.

12 bizitoki eskainiko zaizkie okupatzaileei, gozamena lort dezaten eta olokatzaile soil gehiago.

Informazio guziendako: www.etxalde.eu

05- Urr2022
Par: Hemen
233 Views

FABLABEA HAZPARNEN

FabLabea, ogi-labearen berritzetik sortu da, baliabide numeriko eta eskulangileen bidez,  bi hazpandarrek Historiaz betea den leku bat biziarazi nahirik, FabLabea, publikoari irekia den gune partekatu bat da, denei zabalduai, beraiek egin ahal izateko, elkarteko kideen laguntzarekin, objektu ezberdinak eta anitzak. Gainera, informatika parke garrantzitsu batek informatikan, digitalean eta software profesionalean hastea ahalbidetuko du.

Beren buruari horrelako galderak egiten dizkiotenentzat:

Zertarako balio du 3D inprimagailuak? Kontularia izan naiteke astelehenetan eta zientzialaria ostegun gauetan?

Nola egin objektu konplexu bezain ezberdinak? Nola sortu nire liburua?

Errezeta digitala nire berezitasunak bilobari helarazteko? Nola menderatu

Egur-labean egostea? Nola atera populazioetatik illektronismotik?

FABLABEA bere sortze eta gauzatze gogoak partekatzeko joan behar den lekua da. Profesionalak eta partikularrak ongi etorriak dira.

HEMEN elkartea abentura horretan sartu da eta elkarteko zuzendaritza batzordeko kide da. Gainera, HEMENek proiektu hau proposatu dio XEDEBATi, finantzamendu kanpaina parte hartzaile baten muntatzeko.

Xedebat ibilbideari hasiera eman dioten aurreko 2 arrakastatsuak izan diren kanpainak,, urriaren 15ean bukatuko den hirugarrena.

Xedebat kanpaina horri esker, elkarteak beharrezko material profesionala eskuratuko du. Bigarren eskaileraren gainditzearekin,  goi mailako materiala bereganatuko du Fablabeak.

Eta crowdfundingean estreinaldi bat da:

Xedebat Euskoz dohaintzaren posibilitatea  baimentzen du.

Egitasmoari buruzko xehetasun guziendako:

Webgunea: https://fablabea.eus/es /

eta kanpainari buruz: Xedebat

05- Urr2022
Par: Hemen
259 Views

2022 sartzea HEMENen: proiektu berriak eta indartu beharreko talde bat

Uda bereziki bero eta idor baten ondotik, denak lanean hasi dira berriro.

Aurten ere zalantza berriak datoz Ipar Euskal Herriko biztanleen konfiantza ahultzera.

Horixe da, hain zuzen ere, ausartenek aukeratzen duten unea herritar guziendako proiektu egituratzaile berrietan murgiltzeko.

HEMENek hurbiletik ekimen hauen jarraipena egiten du eta proiektu eramaileak laguntzen ditu.

  • Horrela beherago ikusiko duzue nola HEMEN sartu zen Ipar Euskal Herriko lehen fablab publikoa  den FABLABEAren administrazio kontseiluan.
  • Etxalde proiektuari buruz, HEMEN galdegina izana da aparteko finantzamendu kanpaina bat abiarazteko, euskal kostaldea 12 etxebizitza dituen eraikin bat merkatu espekulatibotik ateratzeko.
  • Hemen, Eusko Barter izeneko enpresen arteko trukaketa gune baten bideragarritasunari buruzko ikerketa talde bati lotua da, Euskal Herria bere osotasunean hedatzen ahalko dena.

Proiektu hauen bururatzeko, HEMENeko talde azkartu beharko da eta lan eskaintza bat zabaldu dugu.

Gai horiek guziak eta beste batzuk garatuko ditugu ondoko artikuluetan.

Irakurketa on.